BQL Di sản Văn hóa Mỹ Sơn tổ chức Hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2023

BQL Di sản Văn hóa Mỹ Sơn tổ chức Hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 29/3/2023 của Đảng ủy Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Kế hoạch số 95-KH/HU ngày 03/3/2023 của Huyện ủy Duy Xuyên về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023; ngày 17/5/2023, Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai học tập chuyên đề làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Tại đây, hội nghị được nghe về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam” theo tinh thần Chỉ thị 05 gắn với thực tiễn tại tỉnh Quảng Nam do thầy Trần Ngọc Nhiều - báo cáo viên, nghiên cứu sinh, giảng viên chính Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam phổ biến. Những nội dung trọng tâm chuyên đề năm 2023 được triển khai như sau:

Thứ nhất, đó là văn bản Trung ương, tỉnh Quảng Nam về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025;

Thứ hai, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới, sáng tạo, tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc;

Thứ ba, đó là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy phát triển tỉnh Quảng Nam.

Có thể thấy, việc tổ chức Hội nghị triển khai học tập Chuyên đề năm 2023 tại Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn là phù hợp với thực tiễn và là cơ sở vững chắc để Đảng bộ, Chi bộ tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng đến toàn cơ quan đơn vị, làm nâng cao ý chí tự lực tự cường của mỗi cán bộ, đảng viên. Khi đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cá nhân, từ đó có thể tạo nên làn sóng mạnh mẽ góp phần làm nước nhà giàu mạnh hơn qua từng giai đoạn.

Quỳnh My

17 Tháng 5,2023

Chia sẽ mạng xã hội

Copyright © 2019 - Bản quyền thuộc về Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn

Giấy phép TTĐT: Số 02/GP - TTĐT - do sở Thông tin-Truyền thông tỉnh Quảng Nam cấp ngày 15/11/2023

Địa chỉ: Xã Duy Phú, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam - Email: mysonstr@gmail.com -Tel:0235.3731.309 - Website : www.disanvanhoamyson.vn

Designed by DA NANG WEB

Hotline tư vấn: 0235.3731.309
Zalo