DI SẢN VĂN HÓA MỸ SƠN VIỆT NAM

HOÀN THÀNH CÔNG TÁC ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

Thực hiện Kế hoạch về việc hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; Đảng ủy Ban quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc  tiến hành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023.  Đến nay, 100% các chi bộ trực thuộc đã hoàn thành đại hội, đảm bảo kế hoạch đề ra .

Đảng ủy Ban quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn xác định kết quả đại hội các chi bộ trực thuộc là nhân tố quan trọng bảo đảm sự thành công trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết đại hội của Đảng bộ huyện Duy Xuyên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy BQL đã thường xuyên quan tâm, tập trung chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023, trong đó, chú trọng chỉ đạo xây dựng văn kiện, công tác nhân sự và các hoạt động hướng tới chào mừng đại hội.

Nhìn chung, các chi bộ tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, quy chế bầu cử trong đảng, kế hoạch, chương trình đại hội được chuẩn bị chu đáo, nhất là việc chuẩn bị các văn kiện trong đại hội. Các nội dung được Ban Thường vụ Đảng ủy duyệt trước khi tiến hành đại hội.

Tại Đại hội, các đảng viên đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự chuyển biến", "tự chuyển hóa" theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gắn với việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua những việc làm thiết thực, cụ thể; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Công tác nhân sự được thực hiện theo nguyên tắc, quy trình và quy định của Đảng.

Kết quả Đại hội của 5 Chi bộ đều bầu đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu và đúng định hướng. Các chi bộ đã bầu ra cấp ủy, bí thư chi bộ là những đồng chí đảng viên ưu tú, đủ năng lực và phẩm chất lãnh đạo chi bộ “trong sạch, vững mạnh”, thực hiện tốt Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2023.

Bình Minh

09 Tháng 1,2020

Chia sẽ mạng xã hội

Copyright © 2019 - Bản quyền thuộc về Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn

Giấy phép TTĐT: Số 02/GP - TTĐT - do sở Thông tin-Truyền thông tỉnh Quảng Nam cấp ngày 15/11/2023

Địa chỉ: Xã Duy Phú, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam - Email: mysonstr@gmail.com -Tel:0235.3731.309 - Website : www.disanvanhoamyson.vn

Designed by DA NANG WEB

Hotline tư vấn: 0235.3731.309
Zalo