Hội thảo các nước trong cụm sông Mekong về Đánh giá tác động đối với Di sản thế giới.

Hội thảo các nước trong cụm sông Mekong về Đánh giá tác động đối với Di sản thế giới.

Hội thảo các nước trong cụm sông Mekong về Đánh giá tác động đối với Di sản thế giới.

Hội thảo các nước trong cụm sông Mekong về Đánh giá tác động đối với Di sản thế giới.

Hội thảo các nước trong cụm sông Mekong về Đánh giá tác động đối với Di sản thế giới.
Hội thảo các nước trong cụm sông Mekong về Đánh giá tác động đối với Di sản thế giới.
Hội thảo các nước trong cụm sông Mekong về Đánh giá tác động đối với Di sản thế giới.

Trong khuôn khổ Hỗ trợ Quốc tế của Quỹ Di sản Thế giới, Văn phòng UNESCO tại Bangkok và Cục Di sản CHDCND Lào sẽ tổ chức từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 11 năm 2021, với sự tham gia của Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO, một hội thảo trực tuyến về 'Đánh giá tác động đối với Quản lý Di sản bền vững 'cho các nước cụm sông Mekong: Campuchia, CHDCND Lào, Thái Lan và Việt Nam.

Việc lập kế hoạch cho các dự án phát triển lớn sẽ yêu cầu Đánh giá tác động về các mối đe dọa tiềm ẩn, khám phá các biện pháp thay thế và giảm thiểu tác động tiêu cực đối với Giá trị nổi bật toàn cầu của di sản.

Với tầm quan trọng ngày càng tăng của việc đánh giá tác động của các dự án phát triển đối với các khu di sản, đặc biệt là các di sản Thế giới, hội thảo này đang được tổ chức để giới thiệu về việc đánh giá các tác động đối với di sản. Những người tham dự hội thảo bao gồm đại diện của các cơ quan chịu trách nhiệm về di sản văn hóa và di sản thiên nhiên, bao gồm các nhà quản lý khu Di sản Thế giới, cũng như các cơ quan phụ trách bảo vệ môi trường, Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và quy hoạch / phát triển cơ sở hạ tầng.

Ở CHDCND Lào và các nước Mekong khác, di sản văn hóa và thiên nhiên được xác định là động lực quan trọng của phát triển bền vững. Các tài sản Di sản Thế giới nói riêng đóng góp đáng kể vào sự phát triển quốc gia, cả về khía cạnh kinh tế cũng như xã hội.

Tuy nhiên, hiện có một số dự án phát triển đã được lên kế hoạch trong và xung quanh các khu Di sản Thế giới, có thể gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và di sản, đặc biệt là các khu đã được công nhận là Di sản Thế giới hoặc đang trong quá trình đề cử. Các tác động tiềm tàng của các dự án được đề xuất này có thể tác động tiêu cực đến tầm quan trọng toàn cầu của các địa điểm này. Ngoài ra còn có những lo ngại về tác động đối với các cộng đồng, môi trường và hệ sinh thái liên quan.

Phù hợp với Hướng dẫn và Bộ công cụ được sửa đổi gần đây để Đánh giá Tác động trong Bối cảnh Di sản Thế giới và được dẫn dắt bởi các chuyên gia từ Trung tâm Di sản Thế giới, ICCROM, IUCN và ICOMOS, hội thảo được tổ chức nhằm hỗ trợ các nước trong cụm sông Mê Công theo dõi Thế giới Các quyết định của Ủy ban Di sản khuyến nghị rằng Đánh giá Tác động Di sản được thực hiện tại các khu Di sản Thế giới khác nhau. Nó cũng là một phần của sự hỗ trợ tổng thể nhằm hợp lý hóa các đánh giá tác động di sản trong các hệ thống quốc gia.

Ban Quản lý Di sản Mỹ Sơn có đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn đã tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp trong hội thảo này.

Văn Thọ

15 Tháng 11,2021

Chia sẽ mạng xã hội

Copyright © 2019 - Bản quyền thuộc về Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn

Giấy phép TTĐT: Số 11/GP - TTĐT - do sở Thông tin-Truyền thông tỉnh Quảng Nam cấp ngày 2/3/2015

Địa chỉ: Xã Duy Phú, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam - Email: mysonstr@gmail.com -Tel:0235.3731.361 - Website : www.mysonsanctuary.com.vn or disanvanhoamyson.vn

Designed by DA NANG WEB

Hotline tư vấn: 0235.3731.309
Zalo