DI SẢN VĂN HÓA MỸ SƠN VIỆT NAM

QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRƯƠNG ƯƠNG 4 KHÓA XII

Sáng ngày 23/1, Đảng ủy Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn đã tổ chức mở lớp quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cho cán bộ, đảng viên Ban Quản lý.


Đ/c Phan Hộ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc phát biểu khai mạc lớp quán triệt Nghị quyết

Những nội dung quan trọng Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được đồng chí Trương Tấn Tuân – Báo cáo viên Huyện ủy Duy Xuyên báo cáo. 
9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được Nghị quyết Trung ương 4 nhận diện là tiêu chí đánh giá cán bộ về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống. Đây là vấn đề khó mà lâu nay chưa cụ thể hóa được nên còn lúng túng khi xem xét, đánh giá cán bộ. Cán bộ đảng viên cần nhận thức sâu sắc về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng; tăng cường sự lãnh đạo và đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, đảm bảo nguyên tắc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương.
Vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào thực tế đơn vị xác định rõ những nhiệm vụ, việc làm cấp bách, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ Đảng cấp trên và Nghị quyết Đại hội lần VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn.

20 Tháng 7,2019

Chia sẽ mạng xã hội

Copyright © 2019 - Bản quyền thuộc về Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn

Giấy phép TTĐT: Số 02/GP - TTĐT - do sở Thông tin-Truyền thông tỉnh Quảng Nam cấp ngày 15/11/2023

Địa chỉ: Xã Duy Phú, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam - Email: mysonstr@gmail.com -Tel:0235.3731.309 - Website : www.disanvanhoamyson.vn

Designed by DA NANG WEB

Hotline tư vấn: 0235.3731.309
Zalo