THÔNG BÁO Về việc tổ chức Hội thảo Khoa học “25 năm - Quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản v

THÔNG BÁO Về việc tổ chức Hội thảo Khoa học “25 năm - Quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá thế giới Mỹ Sơn”

1- Mục đích

Nhân kỷ niệm 25 năm Khu đền tháp Mỹ Sơn được ghi danh Di sản Văn hoá Thế giới, 30 năm thành lập Ban Quản lý Di sản Văn hoá Mỹ Sơn (15/01/1995- 15/01/2025) và chào mừng ngày di sản Việt Nam (23/11). Là mốc thời gian quan trọng để nhìn nhận, đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn; ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm bảo tồn di sản văn hóa của hệ thống chính trị và nhân dân địa phương cùng sự hỗ trợ, cộng tác hiệu quả của các cơ quan tổ chức trong nước và quốc tế; tôn vinh và động viên các tổ chức, cá nhân, cộng đồng tiếp tục chung tay gìn giữ di sản văn hóa cho thế hệ mai sau. Là dịp để đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá rộng rãi hơn các giá trị của Di sản văn hóa Mỹ Sơn; khẳng định vai trò của Di sản văn hóa đối với sự phát triển của địa phương; phát huy hiệu quả sức lan tỏa các danh hiệu về Di sản văn hóa để thúc đẩy hoạt động dịch vụ du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cộng đồng. Thông qua hội thảo nhằm đánh giá thảo luận các quan điểm, định hướng và tìm các giải pháp cho việc bảo tồn và phát huy giá trị của khu Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn. Đón nhận những đóng góp về các nghiên cứu, phát hiện mới, các ý kiến, giải pháp về công tác quản lý, bảo tồn và phát triển du lịch của các nhà khoa học, các học giả, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, cộng đồng nhằm góp phần cho công tác bảo tồn và phát huy bền vững di sản Mỹ Sơn.

2 - Chủ đề

2.1. Chủ đề chung:

“Quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá thế giới Mỹ Sơn”

2.2. Nhóm các chủ điểm:

- Nhóm các chủ đề liên quan công tác quản lý di tích, hiện vật, quản lý rừng cảnh quan của di sản Mỹ Sơn.

- Nhóm các chủ đề liên quan đến công tác khai quật khảo cổ học và trùng tu di tích Mỹ Sơn.

- Nhóm các chủ đề liên quan đến giá trị di sản Mỹ Sơn

- Nhóm các chủ đề liên quan công tác bảo tồn hệ sinh thái, đa dạng sinh học vùng đệm của di sản văn hoá thế giới Mỹ Sơn.

- Nhóm các chủ đề liên quan đến công tác phát huy giá trị, các hoạt động phát triển du lịch và các dịch vụ liên quan đến Di sản Mỹ Sơn.

- Nhóm các chủ đề về cộng đồng, các bên liên quan với di sản Mỹ Sơn trong quá trình quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

- Chia sẽ kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá và thiên nhiên.

3. Đối tượng tham gia viết bài

Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, giảng viên, giáo viên, nghiên cứu sinh, học viên trong và ngoài nước.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời gian dự kiến từ ngày 02 đến ngày 03 tháng 12 năm 2024

- Địa điểm: Ban Quản lý Di sản Văn hoá Mỹ Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

5. Thể lệ, thời hạn và địa chỉ gửi bài

a. Thể lệ viết bài

- Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, chưa được công bố ở bất kỳ một ấn phẩm thông tin nào.

- Tóm tắt bài viết được trình bày theo Phụ lục 1.

- Toàn văn bài viết được trình bày theo Phụ lục 2.

b. Thời hạn gửi bài

-Toàn văn bài báo: trước ngày 10/10/2024

- Ban tổ chức vẫn chấp nhận các bài viết toàn văn đối với các tác giả chưa gửi tóm tắt bài báo đến Ban tổ chức Hội thảo.

c. Địa chỉ gửi bài

Tóm tắt và toàn văn bài báo gửi qua địa chỉ email:

hoithaomyson@gmail.com

6. Xuất bản bài viết

Các bài báo sau khi phản biện và được chấp nhận đăng sẽ được Ban tổ chức Hội thảo xuất bản trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học.

7. Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo, xin vui lòng liên hệ:

Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Trưởng Phòng Bảo tồn Bảo tàng, Ban Quản lý Di sản Văn hoá Mỹ Sơn. Email: ditichmyson2024@gmail.com ĐT: 0868 860 248

Bà Dương Thị Tú Trinh – Chuyên viên Phòng Quản Trị Hành Chính, Ban Quản lý Di sản Văn hoá Mỹ Sơn. Email: trinhduongshop@gmail.com ĐT: 0945959687.

Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, các chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu sinh, những người quan tâm tham gia viết bài và tham dự hội thảo.

Trân trọng.

 

 

 

05 Tháng 7,2024

Chia sẽ mạng xã hội

Copyright © 2019 - Bản quyền thuộc về Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn

Giấy phép TTĐT: Số 02/GP - TTĐT - do sở Thông tin-Truyền thông tỉnh Quảng Nam cấp ngày 15/11/2023

Địa chỉ: Xã Duy Phú, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam - Email: mysonstr@gmail.com -Tel:0235.3731.309 - Website : www.disanvanhoamyson.vn

Designed by DA NANG WEB

Hotline tư vấn: 0235.3731.309
Zalo